Tak na przekwitnięte mniszki lekarskie mówili moi synowie 🙂